Umělecké tetování má význam, který se mu člověk rozhodl dát. V případě vězeňských „vzorů“ je vše úplně jiné – uplatňují se podle hodnosti vězně. Dále se dozvíte, co znamenají hvězdy na ramenou vězňů, na koho a kdy byly aplikovány.

Vězeňský svět vyžaduje dodržování určitých pravidel a kánonů. Tetování se neaplikuje jen tak – touha nakreslit hvězdu nestačí, je třeba si ji zasloužit (právem, postavením, chováním v kastě vězňů).

Osmicípé hvězdy, jak za dob SSSR, tak i nyní, v roce 2024, byly a jsou interpretovány jednoznačně – to je znak zloděje. Nejčastěji se aplikuje pod klíční kosti, ale existuje možnost i pro kolena.

Neměli byste na těchto místech získávat hvězdy jen pro zábavu v tetovacím salonu, protože když se dostanete do příslušných kruhů, majitel značek bude stále muset ospravedlnit právo je vlastnit.

Na ramena nebo kolena?

Nejčastěji se zlodějské hvězdy vyrábějí na ramenou. Jsou možné různé verze – standardní, s prvky svastiky, úsměvu, křížů, blesků.

Jak vypadají hvězdy zlodějů, můžete vidět z fotografie – obecný tvar, místa aplikace jsou stejná, z hlediska stylu designu mohou existovat rozdíly. Pouze úřady, zloději v zákoně, mají právo nosit toto znamení.

Co znamenají hvězdy na kolenou? Doslova – “Nebudu před nikým klečet.”

Majitel takového znaku bude také muset potvrdit právo jej nosit – pokud skončíte s tetováním v klanu „Red“, budete určitě testováni na sílu, abyste prokázali, že jste tetování získali z nějakého důvodu; „Černoši“ také rádi testují své spoluvězně.

Poznámka: „Červení“ a „černí“ jsou vězeňské skupiny s vlastními zásadami a pravidly života a chování účastníků. Existují v zónách.

Další rysy významu hvězd na ramenou

Tradiční vězeňský význam hvězdných tetování na ramenou je jedna věc – zloděj v právu, druhá věc je, že s aktivním šířením a popularizací kultury uměleckého tetování se rozsah aplikací trvalých vzorů na těle mnohem rozšířil .

V místech zbavení svobody nemluví o autoritách – používají se speciální znaky a pravidla, která pomáhají přesně určit autoritu osoby.

Hvězdy někdy naznačují, že se nejedná o zloděje zákona, ale o „popírání“ nebo o zástupce jeho skupiny.. Vězni obecně nemají rádi „odpírání“, otázkou je, komu to vadí víc.

ČTĚTE VÍCE
Lze použít sochař jako tvářenku?

Většina zlodějů v zákoně jsou vynikající hráči, to znamená, že přítomnost hvězd na jejich ramenou může nepřímo naznačovat podvádění (toto je další, nikoli hlavní význam).

Nevysloveným významem tetování je vzpoura, neochota následovat vůli někoho jiného a žít v rámci někým vnuceného, ​​možná pracovat pro určitou osobu.

Vytvářením hvězd pro sebe vězeň prohlašuje, že je připraven stát si za svými nápady až do konce, protože jsou jeho filozofií a smyslem života.

Moderní reality

V interních katalozích Ministerstva vnitra Ruské federace najdete více než sto variant ramenních hvězd.

Někteří zločinci, kteří mají rádi tetování, používají hvězdy i bez příslušnosti ke klanu zločineckých bossů a popřeli to, protože příklady kreseb jsou ve veřejné doméně.

Někdy hvězdy dělají obličeje, které nemají nic společného se světem zločinců.

Těžko říct, jak rozumné je to – z uměleckého hlediska vypadají návrhy atraktivně, jsou tam padající hvězdy, mořské hvězdy, hvězdy života, hákový kříž, které jsou samy o sobě zajímavé, ale v příslušných kruzích vzor může být považováno nejednoznačně.

Vězeňské oblasti použití jsou právě ramena (pod klíčními kostmi) a kolena, hvězdičky na jiných místech nemají význam popsaný v článku.

Zde si můžete přečíst nejzajímavější fakta o význam tetování hvězdy na ramenou, seznámit se s významem, historií, výkladem a ukázkami fotografií hotových kreseb. Další příklady zde:

Význam hvězdného tetování na ramenou – sbírka fotografických příkladů hotových tetování

Zajímavá fakta o významu a významu hvězdného tetování na ramenou

Tetování lidi fascinuje už tisíce let. Během takové doby tento druh umění opakovaně změnil techniku ​​a styl aplikace obrázků. Je považována za jakousi šifru, která pro různé skupiny lidí znamená skrytý znak, kde definují svou osobu nebo cizí osobu. Tetování v podobě hvězdy na ramenou odkazuje na tajná znamení. Takový nositelný obrázek se hodí spíše pro vězeňské tetování a nosí ho hlavně vězni nebo zločinci. Abychom pochopili význam tohoto obrázku, je nutné ho zvážit podrobněji.

Rituální význam hvězdného tetování

Tetování ve formě hvězdy není aplikováno na žádost osoby. Musí se to zasloužit a toto je vysvětleno:

  • Autorita, kterou má „zločinec“
  • Mít určité zásluhy
  • Buďte horlivým odpůrcem táborového řádu a otevřeně protestujte
ČTĚTE VÍCE
Co si můžete pověsit na zeď místo obrazu?

A podrobnější prvky na obrázku konkrétněji odhalují přednosti člověka. Místa, kde jsou hvězdičky aplikovány, jsou hrudník a rameno. Počet paprsků se může pohybovat mezi 5-9. Existuje několik možností pro aplikaci hvězdy na tělo a každá má svůj vlastní význam a význam. Například:

  • když zobrazuje lebku uvnitř hvězdy, tetování znamená “jen poprava mě může zachránit.”
  • A pokud je spolu s hvězdou zobrazen blesk, znamená to „rozdrtit odpadky“
  • Hvězda, která je stále označena hákovým křížem, znamená “zmlátit komunisty”

Ukázky fotek:

Co znamená počet paprsků

  • Hvězda s pěti paprsky znamená harmonii
  • Se sedmi paprsky může mít hvězda magický význam, protože samotných sedm má magický význam.
  • Hvězda s osmi paprsky znamená prosperitu
  • Devět paprsků symbolizuje pohodu a zdraví

Ale tetování vězeňské hvězdy na ramenou má svůj vlastní zvláštní význam, který se mění, ale obecně můžete pochopit.

Proč si dělali tetování ve vězení

V sovětských dobách byly na tělech zločinců registrovány znaky pro jejich identifikaci. Tetování v podobě hvězdy na ramenou sloužilo k zastrašování obyčejných lidí. Ale pokud by byli nalezeni na těle, člověk by mohl být snadno zatčen. Toto riziko ale zločince vůbec nevyděsilo, když byli uvězněni, měli díky těmto nositelným obrázkům zvláštní privilegia, které měly svůj význam a význam.

Jak se nechat tetovat ve vězení

V dřívějších dobách se tetování provádělo ve věznicích jehlou a látkou obsahující saze. Spálili podrážky bot a odtud získali barvicí pigment.

Poté byly saze nahrazeny inkoustem z kuličkových per pomocí speciálního razítka. Jehly byly zapíchnuty do tohoto razítka a ponořeny do inkoustu jediným pohybem aplikovaným vzorem na kůži.

A v dnešní době se používají speciální elektrické holicí strojky a jehla se nahrazuje kytarovými strunami.

Tetování v podobě hvězdy v běžném světě

Některé celebrity, aby přilákaly zvláštní pozornost a extra popularitu, se uchýlí k tetování ve formě hvězdy. Ale význam takového tetování se liší od vězeňské interpretace. A takový vzor můžete bez problémů nosit na těle i k business obleku.

A obyčejní lidé si takové tetování vybírají pro sebe, aby přilákali popularitu a šik do svého života.

Podívejte se na video:

ČTĚTE VÍCE
Jak se nazývají dámské rukavice po lokty?