Zaměstnavatel tedy našel váš životopis na webu SuperJob, zaujal a chtěl vás pozvat na pohovor. Pracovní pohovor je vyvrcholením náborového procesu. Pohovor se zaměstnavatelem je stresující i pro profesionální a zkušené uchazeče, proto je důležité si předem promyslet, jak se při pohovoru chovat a jak odpovídat na otázky, které personalista při pohovoru klade. Víte, jak úspěšně projít přijímacím pohovorem a na co se připravit? SuperJob vám pomůže najít odpovědi na tyto otázky!

1. Telefonický rozhovor se zaměstnavatelem

Telefonický rozhovor je vaší první osobní komunikací s budoucím zaměstnavatelem a v této fázi je důležité udělat dobrý dojem. I když sekretářka domluví schůzku, určitě řekne svému přímému nadřízenému nebo osobě, která s vámi bude dělat pohovor, jak rozhovor probíhal.

Co musíte udělat během telefonického rozhovoru před pracovním pohovorem?

Ujasněte si, na jakou pozici jste pozváni, položte potřebné otázky k volné pozici. Pokud pro vás pozice není zpočátku vhodná, zdvořile to nahlaste a odmítněte pohovor s přiměřenými argumenty. Neměli byste ztrácet drahocenný čas (svůj i zaměstnavatele) na neperspektivní schůzky.

Zapište si název společnosti, jméno a příjmení osoby, se kterou jste mluvili, a kontaktní číslo, na které jej můžete kontaktovat v případě nepředvídaných okolností.

Zjistěte, kdo přesně s vámi bude dělat pohovor a jak se jmenuje. Uděláte dobrý dojem, když ho při setkání oslovíte prvním a patronymem.

Zjistěte si přesnou adresu místa pohovoru. Když probíráte čas schůzky, naplánujte si ji tak, aby vás žádná jiná záležitost nerušila. Může se stát, že máte na ten den naplánovaný jeden nebo více pohovorů s jinými zaměstnavateli, pak by měl být rozvrh pohovorů naplánován tak, aby doba mezi po sobě následujícími pohovory byla alespoň 2-3 hodiny. Pamatujte, že vás nečeká minutový rozhovor, ale podrobný rozhovor, během pohovoru se vás budou ptát na vaše pracovní zkušenosti a odborné dovednosti.

Zjistěte si předem informace o tom, jak se chovat při pohovoru. Zjistěte, jak dlouho trvá pracovní pohovor, zda budete muset vyplnit dotazník, absolvovat písemné testy nebo plnit praktické testovací úkoly.

2. Příprava na pohovor

Dohodli jste se tedy na čase schůzky se zaměstnavatelem, nyní je čas začít se připravovat na pohovor. Co je potřeba udělat?

Nejprve si připravte dokumenty, které mohou být na pohovoru potřeba:

 • pokračovat ve dvou vyhotoveních;
 • cestovní pas;
 • diplom o vzdělání s vložkou;
 • diplomy o dalším vzdělávání, osvědčení o absolvování kurzů, certifikáty atd. (neberte si s sebou doklady, které nesouvisejí s pozicí, o kterou se ucházíte).

Doporučujeme se předem seznámit s informacemi o firmě, do které se chystáte na pohovor. Připojte všechny možné kanály: přejděte do služeb společnosti na internetu, použijte obchodní adresáře, tisk nebo jiné zdroje. Seznamte se s oblastmi činnosti a historií společnosti (rok vzniku, fáze vývoje), prostudujte si názvy divizí, zapamatujte si informace o úspěších společnosti atd. Během rozhovoru se zaměstnavatelem tak budete moci prokázat vážnost svých záměrů. Navíc, i když vás zrovna tato společnost nezaměstná, každopádně si rozšíříte obzory.

Naplánujte si trasu vaší cesty na pohovor, spočítejte si čas, který musíte na cestě strávit, přidejte si další časovou rezervu (30 minut) pro případné dopravní potíže, které vás na silnici mohou potkat. Pokud pochybujete, že ve stanovený den budete schopni rychle a snadno najít tu správnou budovu, můžete nejprve jít na místo pohovoru.

Promyslete si odpovědi na otázky zaměstnavatele během pohovoru, které v té či oné podobě během vašeho rozhovoru určitě padnou:

 • proč jste opustil (rozhodl se odejít) své poslední zaměstnání; kde teď pracuješ?
 • proč chcete pracovat v naší společnosti?
 • Jak mohou být vaše aktivity zaměstnance přínosem pro naši společnost?
 • pojmenujte své největší silné a slabé stránky jako zaměstnance;
 • pojmenujte své největší úspěchy jako specialista; Měl jste ve své profesní činnosti nějaké neúspěchy a jaké to byly?
ČTĚTE VÍCE
Jak poznáte, že vás bolí sedací nerv?

Buďte připraveni pravdivě odpovídat na otázky pohovoru (během pohovoru nebo po něm se určitě objeví lži). Při odpovědi na otázku: „Proč jste se rozhodli změnit zaměstnání?“ — neměli byste dávat negativní zpětnou vazbu o kolezích a manažerech, omezovat se na neutrální prohlášení: nedostatek příležitostí k profesnímu růstu, nepravidelnost v pobírání peněžní odměny, vzdálenost od domova, nepohodlný pracovní rozvrh atd.

Když mluvíte o možném budoucím zaměstnání v nové společnosti, dejte svému partnerovi najevo, že máte zájem pracovat v této konkrétní společnosti, můžete jí být užiteční jako specialista, ale zároveň musíte mít jasnou představu toho, co společnost dělá, aby se nedostala do problémů. Pokud se v této věci dokážete chovat korektně, vaše šance na přijetí touto společností se několikanásobně zvýší.

Při odpovídání na otázky o vašich silných a zejména slabých stránkách, o vašich úspěších a neúspěších buďte opatrní. Ukažte dostatečnou sebekritiku vůči vaší osobě, to zvýší vaši autoritu v očích vašeho partnera. Když mluvíte o svých opomenutích, není nutné uvádět vaše největší chyby. Hlavní věc je, že můžete ukázat, že jste sami napravili svou chybu a zachránili společnost před problémy nebo je snížili na minimum.

Buďte připraveni na testy nebo praktické úkoly (psychologické i odborné), o jejichž provedení vás zaměstnavatel může požádat.

Připravte si předem otázky, které byste chtěli zaměstnavateli položit.

Přemýšlejte o oblečení, které si vezmete na schůzku se zaměstnavatelem. Každý zná přísloví: „Váš oblečení vás vítá, mysl vás spatřuje“. Ať je první dojem z vás ten nejpříznivější. Oblečení samozřejmě musí odpovídat pozici, o kterou se ucházíte. Možná, že formální oblek není vhodný pro každou pozici, ale elegantní oblečení v obchodním stylu, čisté vlasy a nehty a naleštěné boty jistě udělají nezbytný pozitivní dojem na vašeho partnera. Ve vašich rukou by neměly být žádné nákupní tašky, nákupní tašky, mastné tašky s potravinami nebo batohy!

3. Absolvování pohovoru

Přišel čas na rozhovor, který vám může změnit život! Na co byste měli pamatovat, když procházíte pohovorem?

Pokuste se dorazit na schůzku o něco dříve, než je plánovaný čas. Je lepší, abyste počkali 10 minut na recepci, než aby na vás zaměstnavatel čekal půl minuty. Přijít pozdě na schůzku, a to i kvůli okolnostem, které nemůžete ovlivnit, na 99 % zničí všechny naděje na získání práce v této společnosti.

Pokud k takové situaci náhle dojde, máte pocit, že nestíháte ve stanovený čas, určitě zavolejte na uvedené kontaktní číslo, omluvte se, vysvětlete důvod svého zpoždění a zjistěte, zda vás zaměstnavatel může vidět o něco později na ve stejný den nebo je-li možnost přeložit schůzku na jiný termín.

Pokud se rozhodnete na pohovor vůbec nejít (rozmysleli jste si práci v této společnosti, máte jiné neodkladné záležitosti atd.), VŽDY zavolejte zaměstnavateli a informujte ho o tom, nejprve se omluvte za zásah do jeho plánů . Ať dobrý dojem z vás, který jste získali během předběžného telefonického rozhovoru, nic nezkazí!

Při vstupu do kanceláře nezapomeňte pozdravit a požádat zaměstnance, se kterým máte pohovor, aby byl informován o vašem příchodu. Pokud budete požádáni, abyste trochu počkali, nebuďte rozhořčení a berte to jako neúctu k sobě. Buďte trpěliví a neztrácejte pocit dobré vůle, se kterým jste na jednání šli.

ČTĚTE VÍCE
Co byste měli jíst, abyste zhubli na stehnech?

Předem si vypněte mobil, aby vám nic nemohlo rušit konverzaci.

Při vstupu do kanceláře pozdravte jménem a příjmením zaměstnance, se kterým budete mluvit. Určitě se usměj. Řekněte, že jste velmi potěšeni pozváním na pohovor k této společnosti. Tímto způsobem můžete získat svého partnera předem.

Posaďte se tak, aby váš obličej směřoval k partnerovi. V případě potřeby posuňte židli. Nelehejte si na židli, nepřekřižujte pod ní nohy, nezasunujte je; Nehrajte si nervózně s rukojetí.

Pozorně poslouchejte otázky, které vám kladou, a přitom se dívejte do tváře druhé osoby. Začněte odpovídat, až když pochopíte, na co jste byli tázáni. Pokud otázka není zcela jasná, omluvte se a požádejte o její zopakování. Nepřehánějte to však – v žádném případě byste neměli téměř každou otázku pokládat znovu.

Při odpovídání na otázku se snažte nemluvit déle než 2-3 minuty. Tento čas je dostačující k tomu, abychom obecně pokryli nejdůležitější informace o nejsložitějším problému. Jednoslabičné odpovědi „ano“ a „ne“, tichý hlas vytvoří dojem vašeho nedostatku sebevědomí a neschopnosti vysvětlit svůj názor.

Pokud budete požádáni, abyste mluvili o sobě, neměli byste se pouštět do sáhodlouhých rozhovorů o své autobiografii. Navíc je nepřijatelné odpovědět, že vše je již napsáno v životopise. Řekněte nám o svém vzdělání a pracovních zkušenostech. Tím opět prokážete své profesionální dovednosti a kvality.

Na pohovoru budete mít možnost položit jak ty otázky, které jste si předem připravili, tak ty, které vyvstaly během rozhovoru.

Pokud máte zájem o kariérní příležitost, je důležité umět tuto otázku správně položit. Mějte na paměti, že jste do společnosti zváni na konkrétní pozici, k řešení určitého okruhu problémů. Ne všechny pozice umožňují kariérní postup. Pro zaměstnavatele je navíc obtížné diskutovat o této problematice bez znalosti vašich možností a schopností. Přesto je zcela na místě zeptat se zaměstnavatele, zda firma praktikuje personální rotaci, zda jsou na této pozici dlouhodobě možnosti růstu a určitě se zeptat, co je k tomu potřeba (další vzdělání, kurzy pro pokročilé, praxe , atd.). Zjistěte, jaké programy školení nebo rozvoje zaměstnanců ve společnosti existují. Pak budete vypadat jako vážný a soustředěný člověk. A to je další plus ve váš prospěch.

Otevřený úsměv, trocha dobrého a nevtíravého humoru a pak drobné chybičky určitě prominou. Úsměv neruší obchodní rozhovor, naopak zanechává dojem, že jste zkušený a tedy sebevědomý člověk.

Když se na konci pohovoru loučíte se zaměstnancem, který vedl pohovor, nezapomeňte mu poděkovat za to, že vám dal možnost absolvovat pohovor v této společnosti, bez ohledu na konečnou volbu zaměstnavatele.

Hodně štěstí při pohovoru!

Kromě základních pravidel pro absolvování pohovoru (nepřijít pozdě, vypadat upraveně, vědět vše o volném místě a společnosti) existují další triky, kterými můžete výrazně zvýšit své šance na úspěch. Promluvme si o těchto funkcích.

Irina Mamaeva
psycholog, novinář

Nepanikařte

Na pohovoru jsem byla hodně nervózní, třásly se mi ruce, lámal se mi hlas. Přestože jsem si byla jistá, že nabízenou práci zvládnu, stále jsem se nedokázala sebrat a v klidu komunikovat s personalistou. Zcela očekávaně mi už nikdy nezavolali. Viktorie

Tento druh příběhu není neobvyklý, protože pohovor je velmi stresující i pro kandidáta s bohatými zkušenostmi. Úzkost v takové situaci je přirozená, ale neměla by narušovat konstruktivní myšlení a dialog.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat ty správné legíny na sport?

Nabízíme tři způsoby, jak se rychle uklidnit.

Polykací pohyby nám pomáhají přijít k rozumu – to je fyziologie. Nejlepší je dát si pár doušků vody těsně před schůzkou. Pokud se cítíte velmi nervózní už během rozhovoru, ale nemáte s sebou vodu, požádejte o ni náborového nebo náborového manažera – není na tom nic špatného. Pokud není voda, spolkněte několikrát sliny.

2. Přitlačte nohy k podlaze.

“Jako by mi mizela zem pod nohama.”“, říkáme, když máme velké obavy. Abyste neztratili kontrolu, pevně zatlačte chodidla do podlahy – tím pod sebou doslova ucítíte oporu.

3. Použijte „talisman“.

Na pohovor si vezměte něco, co je spojeno s příjemnými vzpomínkami, kariérním nebo osobním úspěchem. Může to být pero, hodinky, poznámkový blok, náramek nebo nějaký malý suvenýr, který můžete držet v ruce nebo v kapse. Díky takové kotvě pozitivních emocí se budete cítit sebevědoměji.

“Vidím cíl, věřím v sebe”

Nejčastěji na začátku konverzace náboráři žádají, aby vám řekli něco o sobě. Buďte na to připraveni a předem si připravte a nacvičte malou sebeprezentaci – to vám dodá nejen sebevědomí, ale také zvýrazní vaši motivaci.

Nehrabejte se v dětství a dospívání – mluvte pouze o tom, co odpovídá profilu firmy a volnému místu. Chcete-li to provést, zjistěte si před pohovorem co nejvíce o organizaci, prostudujte si požadavky na volné místo a sestavte svůj příběh s ohledem na tyto informace.

4. Prokázat sladění světonázorů.

Tím, že se představíte, dejte zaměstnavatelům najevo, že sdílíte poslání a hodnoty organizace. Pokud se například ucházíte o práci ve společnosti, která prodává produkty pro kočky a psy, bylo by dobré zmínit svou lásku k domácím mazlíčkům.

5. Popište příslušné vlastnosti a zkušenosti.

Vyberte si ze svého profesního zázemí ty dovednosti, vlastnosti a případy, které odpovídají požadavkům na volné pracovní místo. A ujistěte se, že vaše slova jsou podložena fakty. Pokud například pozice vyžaduje vůdčí schopnosti, pohovořte o svých zkušenostech s vedením týmu nebo projektu a uveďte konkrétní měřitelné ukazatele, kterých bylo dosaženo.

6. Buďte proaktivní: „Chci pro vás pracovat, protože. »

Na závěr své sebeprezentace nám řekněte, proč chcete pracovat v této společnosti a na této pozici. Příklady vhodných odpovědí: „Věřím produktům společnosti“, „Cíle společnosti jsou kombinovány s mými interními cíli“, „Rád bych s vámi spolupracoval na zlepšení procesů“ a tak dále.

Náboru se věnuji již více než 10 let a často se setkávám s uchazeči, kteří na otázku „Proč u nás chcete pracovat?“ Odpovídají něco jako „blízko domova“ nebo „máte vysoký plat“. Ale společnost se může přestěhovat nebo konkurence může nabídnout vyšší plat – a pak budeme muset hledat nového zaměstnance. Kandidáti s takovou motivací se pro nás nehodí. Daria, zaměstnankyně velké obchodní společnosti

Ne “co”, ale “jak”.

Podle psychologů není 70 % prvního dojmu o člověku založeno na že říká a как on to dělá. Patří sem vzhled, řeč těla, mimika a řečové vzorce. Proto, abyste úspěšně prošli pohovorem, měli byste těmto aspektům věnovat zvláštní pozornost.

7. Mluvte jasně a sebevědomě.

Negativní dojem může vyvolat přílišný spěch nebo pomalost řeči. Proto mluvte jasně, klidně a sebevědomě, udržujte průměrné tempo. Své odpovědi je užitečné v předvečer schůzky nacvičit před zrcadlem nebo si je nahrát na diktafon a poslechnout si je – snáze tak pochopíte, co je potřeba upravit ve vašem stylu mluvy.

8. Usmívejte se zevnitř.

Partner, zvláště zkušený jako personalista nebo personalista, snadno vycítí váš stav, zvláště pokud máte obavy. Proto je důležité naladit se na to pozitivní: dbejte na to, aby úsměv vycházel zevnitř. Zároveň je důležité to nepřehánět: úsměv na tváři by měl být jen tehdy, když je to vhodné.

ČTĚTE VÍCE
Co je důležité při výběru plastického chirurga?

9. Sledujte svou mimiku a gesta.

Důležitost neverbálních signálů je těžké přeceňovat: jedno nevhodné gesto může ukončit úspěšný výsledek rozhovoru. Než půjdete na schůzku se zaměstnavatelem, zkuste si najít pozici, ve které vám bude příjemně dlouhý rozhovor a ve které se budete cítit maximálně sebejistě.

Je také dobré podívat se na svou mimiku a gesta zvenčí: nahrajte si nácvik sebeprezentace na video. Neměli byste ničit svou individualitu a snažit se při pohovoru chovat jako britští monarchové – zůstaňte sami sebou, protože vás najmou! Stačí odstranit nervózní pohyby, které naznačují vzrušení.

“Pojmenuj své slabé stránky”

Při pohovoru mohou klást záludné otázky, na které neexistují jediné správné odpovědi – mají odhalit vaše kvality, lépe vám porozumět a zjistit, jak se chováte v neobvyklých situacích. Seznam takových otázek je omezen pouze představivostí tazatele, ale existují ty nejoblíbenější. Co byste měli zvážit, když na ně odpovídáte?

10. Buďte mírně sebekritičtí.

Pokud byste byli požádáni, abyste hovořili o svých slabých stránkách, nebylo by správné odpovídat “Nemám je” – to svědčí o nedostatku objektivity vůči sobě a touze po rozvoji. Jmenujte jednu nebo dvě slabé stránky, které nepředstavují kritickou hrozbu pro pracovní postup, a nezapomeňte nám říci, jak pracujete na jejich odstranění.

Řekněme, že jste připustili, že se někdy v procesu práce příliš ponoříte do nuancí a vzdálíte se od hlavního úkolu. Příběh pak doplňte o své tajemství překonání této „nemoci“ – například nalepíte na viditelné místo samolepku s hlavním cílem projektu – a vrátí vás to do požadovaného vektoru.

11. Prokázat schopnosti krizového řízení a analytického myšlení.

Když budete požádáni, abyste řekli o jakékoli své profesní chybě, neměli byste také odpovídat: “Žádné jsem neměl”. Jednejte podle zásady z bodu č. 10: nejprve – o chybě, selhání, selhání a hned – o tom, jak bylo vše napraveno. A na závěr si všimněte, co vás tato situace naučila a jaké osobní a profesní vlastnosti pomohla rozvíjet.

Příklad: „V mé poslední práci jsem nebyl schopen dodat projekt včas, protože jsem si nespočítal svou sílu a čas. Tu noc jsem nespal, ale i když se zpožděním, dokončil jsem svou práci. Analyzoval jsem situaci a došel jsem k závěru, že potřebuji rozvíjet dovednosti time managementu, což jsem udělal: začal jsem věci pečlivě plánovat a začal jsem se zajímat o time management. Po tomto incidentu vždy odevzdám svou práci včas.“

12. Prokažte znalost platového trhu a adekvátní posouzení své profesionality.

“Jaký plat chcete dostat?” – tazatel může takovou otázku položit, pokud v popisu volného místa není uvedena výše odměny. Pokud jste se o takovou pozici ucházeli, zjistěte si před pohovorem, jaký je průměrný plat specialistů vaší úrovně na podobné pozici. V závislosti na vašich zkušenostech a znalostech můžete částku měnit. Výši platby jmenujte například o 5-10 % vyšší, než je průměr trhu, pokud máte hodně zkušeností, nebo naopak o něco méně, pokud máte zkušenosti malé nebo žádné. Také platová očekávání by měla být mírně snížena, pokud vaše kompetence a dovednosti mírně zaostávají za požadavky na práci.

Být připraven! Vždy připraven!

Personalisté používají různé metody pohovorů. Nejběžnější z nich je strukturovaný rozhovor s použitím standardních otázek. Můžete se však setkat s dalšími variantami pohovoru. Co dělat?

ČTĚTE VÍCE
Kolikrát denně byste si měli hydratovat ruce?

13. Buďte připraveni na pohovor situační metodou.

Podstatou metody je, že jste požádáni o vyřešení nějakého situačního problému – případu vybraného s ohledem na volné pracovní místo, o které se ucházíte. Pokud například získáte práci jako obchodní manažer, můžete být požádáni o vyřešení následujícího problému: „Důležitý klient žádá o slevu, ale vy ji nemůžete dát. jak se budeš chovat?

Abyste se na takové případy připravili, pečlivě si prostudujte pracovní požadavky, zkuste odhadnout, jaký úkol vám bude nabídnut, hledejte příklady a příběhy dalších uchazečů na internetu. Ale buďte připraveni vyřešit problém v tuto chvíli – nemůžete předvídat všechno!

14. Buďte připraveni na stresový pohovor.

Tato poměrně drsná metoda se používá k testování odolnosti žadatele vůči stresu. Náborář se může například zeptat: “Proč ještě nejsi vdaná?” nebo “Proč máš lupy?” Může také začít kouřit ve vaší přítomnosti, nechat se rozptýlit telefonními hovory nebo vás vyrušit.

Jak se zachováte, záleží jen na vás a na nabízených okolnostech. Ale pamatujte, že vaším úkolem v takové situaci není zasmát se nebo utrhnout zpět, ale posunout konverzaci konstruktivním směrem tím, že vám připomeneme účel vaší schůzky.

15. Buďte připraveni na životopisný rozhovor.

Tato metoda je trochu jako přátelský rozhovor: náborář vás může požádat, abyste řekli o svém dětství, škole a studentských letech. Účelem takového rozhovoru je porozumět tomu, zda má uchazeč předpoklady řešit úkoly požadované volným místem. Například na pozici psychologa ve školce ochotněji přijmou uchazeče, který vypráví, že od dětství rád pomáhal druhým lidem a na střední škole ho bavilo hlídat malého bratrance.

Pro úspěšné absolvování tohoto typu pohovoru doporučujeme pečlivě prostudovat volné pracovní místo a najít důkazy o požadovaných kvalitách ve své biografii.

Výsledek pohovoru do značné míry závisí na kvalitě vaší přípravy. Jsou však situace, které nelze ovlivnit a o kterých možná ani nevíte. Společnost se například rozhodla nezavádět pozici, o kterou jste se ucházeli, a převedla tyto funkce na jednoho ze zaměstnanců.

Odmítnutí potenciálního zaměstnavatele není důvodem k tomu, abyste se považovali za špatného kandidáta. Analyzujte své chyby, připravte se na pohovor, procvičujte. Pohovor je užitečná dovednost, která přichází se zkušenostmi. Věřte v sebe a ve svou sílu!

Materiál aktualizován 15. října 2023

Přečtěte si také

Práce dne

 • Hledejte kolegy
 • Pomoc
 • Pravidla pro uživatele
 • Adresář firem
 • Práce podle povolání
 • Práce v blízkosti metra
 • Upozornění Messengeru

HeadHunter

 • O nás
 • Naše volná místa
 • reklama
 • Požadavky na software
 • Ochrana osobních údajů
 • Bezpečný HeadHunter
 • Etika a dodržování předpisů
 • HeadHunter API
 • Pro partnery
 • Investoři
 • Podmínky služby
 • Podmínky používání webových stránek

Zprávy a články

 • Trh práce
 • Život ve společnosti
 • IT projekty
 • Hodnocení ruských zaměstnavatelů

Služby pro uchazeče o zaměstnání

 • Připravený životopis
 • Všechny služby
 • Poradenství pro volbu povolání
 • Propagace životopisu
 • Chci pro tebe pracovat
 • Výrobní kalendář
 • Odborná rada

Pro mladé profesionály

 • Kariéra pro mladé profesionály
 • Škola programátorů
 • Nezisková kariéra
 • Hledejte kolegy
 • Pomoc
 • Pravidla pro uživatele
 • Adresář firem
 • Práce podle povolání
 • Práce v blízkosti metra
 • Upozornění Messengeru

© 2024 Headhunter LLC

Informační zdroj hh.ru využívá doporučovací technologie (informační technologie pro poskytování informací na základě shromažďování, systematizace a analýzy informací souvisejících s preferencemi uživatelů internetu na území Ruské federace)

Dnes je na webu 1438353 volných pracovních míst, 67393281 životopisů, 2141101 firem a 4108244 pozvánek týdně